virocare logo
รับคำปรึกษาฟรี
ระบบการป้องกันปลวกมีอะไรบ้าง

ระบบการป้องกันปลวกมีอะไรบ้าง

ระบบการป้องกันปลวกมีอะไรบ้าง

  1. ระบบท่อ เป็นระบบการเดินท่อใต้อาคาร โดยเส้นท่อจะแนบอยู่กับคานของตัวบ้าน ใช้สำหรับอัดน้ำยาเพื่อให้น้ำยาพรมไปบนดินใต้บ้าน ตามเสาคานบ้าน เพื่อป้องกันและกำจัดปลวกใต้อาคาร
  2. ระบบเจาะพื้น เป็นระบบสำหรับบ้านที่ไม่มีระบบท่อ หรือสำหรับพื้นที่ส่วนต่อเติมที่สร้างเพิ่มขึ้น โดยจะทำการเจาะพื้นให้ทะลุลงไปถึงดินใต้อาคาร 
  3. ระบบสถานีปลวก/เหยื่อล่อ เป็นระบบที่จะทำการฝังสถานีปลวกไว้รอบอาคาร เพื่อตรวจสอบการเข้ารุกรานของปลวก เมื่อพบการรุกรานแล้ว จึงจะทำการเปลี่ยนเหยื่อไม้ล่อปลวกเป็นเหยื่อพิษ เพื่อทำการกำจัดปลวก

แมลงที่พบบ่อยในประเทศไทย

previous icon
next icon

"เคยมีปัญหาแมลงสาบในคอนโดมิเนียม เป็นแมลงสาบตัวเล็กๆ ที่อยู่ตามตู้เก็บของ ซึ่งทางคอนโดก็มาฉีดให้แต่ปัญหายังไม่หายไป แฟนเลยจัดการเรียกให้ทางบริษัทฯ เข้ามาดูแล ซึ่งพอทีมงานเข้ามาก็ตรวจสอบพื้นที่ แล้วก็แจ้งว่าปัญหาที่เราเจอมีอะไรบ้าง ซึ่งเขาบอกว่ามีทั้งลูกแมลงสาบ ไข่แมลงสาบเต็มไปหมด หลังจากเข้าบริการในครั้งแรก แมลงสาบลดลง ที่รู้เพราะเขามีการวางบ้านดักแมลงสาบเพื่อตรวจเช็คจำนวน ซึ่งตัวเรามีวางอยู่แล้ว มีแมลงสาบติดตลอด แต่มันไม่เคยลดจำนวนลงเลย พอหลังจากเข้าบริการจากที่เจอติดหลายสิบตัวก็จะเหลือแค่ตัวลูกเล็กๆ น้อย ตัวใหญ่ๆ เหลือน้อยมากๆ ไม่น่าจะถึงห้าตัว หลังจากรอบติดตามผล แมลงสาบลดลงจนแทบไม่เจอเลย ยังมีเหลือแค่ตัวลูกตัวสองตัวที่เหมือนยังตกค้างอยู่ เรารับบริการเป็นรายครั้ง หลังรอบติดตามผลแล้ว เราก็ยังซื้อบ้านดักมาวางตามจุดเดิมเพื่อตรวจเช็คต่อ ก็ไม่พบมีการติดเพิ่มแล้ว ประทับใจการให้บริการที่เห็นผล ไม่เลอะเทอะ และบริการที่ตรงจุด "

คุณปลาย

Get in Touch Today

หากคุณกำลังเผชิญปัญหาปลวก แมลงรำคาญ หรือสัตว์พาหะ ซึ่งคุณอาจเพิ่งสังเกต หรือสงสัยว่ามันกำลังจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ คุณสามารถติดต่อเรา เพื่อสอบถาม ขอคำปรึกษาเพิ่มเติมจากทีมงานไวโรแคร์ได้ หรือหากต้องการนัดหมายให้เข้าสำรวจเพื่อประเมินราคาค่าบริการ สามารถติดต่อเราได้ที่นี่
About Virocare
thThai