virocare logo
FREE Consultation
มด

Ants

Ants are one of the most common pests found in homes. They contaminate food, equipment, cooking ingredients which then need to be thrown away. Moreover, certain species of ants may cause skin irritation and allergy. Frequently found ants in Thailand include:

Monomorium Ants

Monomorium Ants can be found in any area of the building, house, factory, office, etc. These ants are nuisance and cause contamination to food and even damages to home appliances.

มดละเอียดเป็นมดที่มีขนาดเล็ก มีขนาดเพียง 1.8-3.5 มม. ลำตัวมีสีเหลืองทองถึงเหลืองน้ำตาล ส่วนท้องมีสีดำ มักอาศัยอยู่บริเวณที่มีกิจกรรม มีคนพลุกพล่าน แพร่กระจายในเขตร้อน และอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ชอบกินน้ำหวาน และเดินช้าๆ เป็นแนวยาว

รังของมดละเอียดมักจะอยู่ตามรอยแตก ซอก รู ตามเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยมากพวกมันมักเลือกพื้นที่อบอุ่นและชื้น รวมถึงเป็นพื้นที่ๆ ใกล้แหล่งน้ำและแหล่งอาหาร หากถูกรบกวนจะเคลื่อนย้ายรังได้อย่างรวดเร็ว และที่ปากรังมักมีเศษอาหารหรือเม็ดดินเล็กๆ ตกอยู่

Pharaoh Ants

เป็นมดละเอียดอีกสายพันธุ์หนึ่งที่พบได้เกือบทุกพื้นที่ มักเป็นสถานที่ที่มีกิจกรรมต่างๆ มีคน และมีการรบกวน พบเจอทั้งในบ้าน อาคาร บริษัท โรงงาน ตามสวน อยู่ได้ทั้งพื้นที่ภายในอาคารและภายนอก สร้างความรำคาญ และความเสียหายจากการไต่ตอมวัตถุดิบ อาหาร และเครื่องใช้ไฟฟ้า

Pharaoh Ants are small in size ranging from 1.5-2.5 mm. Most are yellow in color, but some also have black torso. Pharaoh Ants are frequently found in homes, pile of dead leaves, and in damp soil. Pharaoh Ants are widespread in tropical zone.

Pharaoh ants love sugar. They slowly walk in line, but will move swiftly when disturbed. They forage food both day and night, and often establish colony in warm places that is close to food source. In house and building, they choose to reside in crack and crevices close to electric appliances.

Pharaoh Ants’ colony is usually big. Food crumbs or small pebbles can be found cluttering at the opening of their nest, which is a sign of active colony.

Red Ant (Weaver Ant)

Red Ant is commonly found in Thailand. Thai people are familiar with them because Red Ants’ eggs are a delicacy.

Red Ant nests on trees. They have red-orange coloration with body length around 1-1.5 cm. When walking, they would hold up their torso. They work as a team to forage a wide area. Red Ant is known to be aggressive and ferocious. Red Ant’s bite can produce a sharp pain and may cause irritation, yet they do not sting. Red Ants can be found in open area, often in the wild.

They often build their nest on trees, by stepping on each other to create a pyramid or stair- like structure so as to pull leaves together. They will, then, connect leaves together by using web fiber secreted from worms. Typically, Red Ants do not relocate their nest.

Black Ant

เป็นอีกสายพันธุ์ของมดที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปอีกชนิดหนึ่ง สร้างความรำคาญให้กับครัวเรือนไทยเนื่องจากเป็นมดที่ชอบกินของหวาน ดังนั้นจึงมักตอมน้ำตาล ผลไม้ หรือขนมที่วางไว้ในบ้าน

มดดำเป็นมดที่มีขนาดเล็กมีความยาวเพียง 2.5-3 มม. เท่านั้น ลำตัวสีดำ หรือน้ำตาล ไม่มีเหล็กใน เป็นมดที่อาศัยและหาอาหารตามพื้น ต้นไม้ หรือซากใบไม้ และพื้นที่ทั่วไป

มดดำมีความว่องไว เดินไว ไม่ดุร้าย ไม่กัดไม่ต่อย หากถูกรบกวนจะมีการตื่นตัวสูง ปรับตัวได้ดี มักทำรังตามรอยแตกในอาคารบ้านเรือน หรือใต้สิ่งของต่างๆ หากเป็นภายนอกอาคาร อาจทำรังได้ตามใต้กองใบไม้ หรือขอนไม้ มดดำพร้อมย้ายรังเสมอเมื่อถูกรบกวน และรังบางรังอาจเป็นเพียงรังชั่วคราว

Bigheaded Ant (Pheidole megacephala)

Bigheaded Ants are found in garden, parks, trees, or on ground. Bigheaded Ants are aggressive and their bites will cause irritation. They have caste system, dividing into worker ants and soldier ants. Worker ants are smaller about 2-3 mm., while soldier ants are bigger ranging from 2.5-10 mm.

มดง่ามเป็นมดที่อาศัยตามพื้นที่เปิดโล่งที่มีกิจกรรมรบกวน เช่น สวนสาธารณะ มักอยู่ตามต้นไม้หรือในดิน บางครั้งมีการเดินบนพื้นเป็นทางยาว มีพฤติกรรมการล่าอาหารเป็นกลุ่มใหญ่ นิสัยดุร้ายก้าวร้าว เป็นสายพันธุ์ที่มีความเป็นนักล่า มักพบออกมาหาอาหารตามถนนหลังฝนตก สามารถเดินหาอาหารได้ในระยะไกลๆ

รังของมดง่ามจะอยู่ในดิน ตามใต้ก้อนหิน ตอไม้ผุ รังมีขนาดใหญ่มาก เรียกได้ว่าเป็นอาณาจักรมดง่าม มีทางเข้าได้หลายทาง มักมีเม็ดดินล้อมรอบทางเข้า มีรังสาขาสำหรับย้ายรังเมื่อประสบภัยแห้งแล้ง

Fire Ant

เป็นมดที่พบตามเขตบ้านเรือน ชุมชน ตามพื้นที่ๆ ถูกทำลาย และพื้นที่ที่ไม่มีสิ่งปกคลุม มดคันไฟถือว่าเป็นมดขนาดเล็กค่อนไปทางกลาง ลำตัวมีสีน้ำตาลแดงหรือเหลือง มีขนาดได้ตั้งแต่ 2.5-5 มม.

มดคันไฟจะอาศัยรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ มีนิสัยก้าวร้าว ดุร้าย ค่อนข้างตื่นตัว และมีความเป็นนักล่าสูงมาก ชอบกินอาหารประเภทเนื้อ

พวกมันมักสร้างรังในดิน ตามที่เปิดโล่ง ใต้ก้อนหิน รอยแตกพื้น ทางเดิน ถนน ตามสวนสาธารณะ เป็นต้น รังเป็นรังขนาดใหญ่มีความซับซ้อน ปากทางเข้ามีรูและเม็ดดินล้อมรอบ

หากมดคันไฟโจมตี มักจะมีพฤติกรรมการรุมกัด รุมโจมตี อีกทั้งพวกมันยังมีน้ำลายเป็นพิษที่มีสารอัลคาลอยด์ ทำให้เกิดการติดเชื้อและเป็นหนองได้

มดคันไฟสามารถสร้างความเสียหายแก่รากพืชที่เพิ่งปลูกใหม่ให้ตายได้

Bi-colored Arboreal Ant

มดตะนอยสวนมักพบได้ตามต้นไม้และพื้นดิน ตามสวนสาธารณะ หรือพื้นที่ธรรมชาติที่มีกิจกรรมรบกวน เป็นมดที่มีพิษมากที่สุดชนิดหนึ่ง เมื่อถูกต่อยจะรู้สึกปวดมาก ควรหลีกเลี่ยง

มดตะนอยสวนจัดว่าเป็นมดขนาดใหญ่ ลำตัวมีความยาวราว 9-10 มม. ลำตัวเรียวยาว ส่วนหัวและท้องมีสีดำ มีเหล็กใน ลักษณะการหาอาหารของมดตะนอยสวน จะเป็นการเดินหาอาหารแบบแยกเดี่ยว เดินไม่เร็ว มักเดินตามลำต้นไม้มากกว่าพื้นดิน หากมีการถูกรบกวนจะเดินสไลด์ไปด้านข้างอย่างรวดเร็ว มักสร้างรังตามรอยแตกของต้นไม้ ซากต้นไม้ตาย หรือตามกองไม้ รังของมดตะนอยสวนเป็นรังขนาดเล็ก และมีประชากรต่อรังจำนวนน้อย

Bi-colored Arboreal Ants are extremely ferocious, they attack right away when disturbed.

Frequently Asked Questions

Where do ants come from?

  • During reproductive season, ants will fly out to seek mate and build a new colony in a suitable environment. This is why ants may be found in or near your premises.
  • Sometimes fruits and vegetable maybe the carriers of ants into your home.

Are ants poisonous?

มดบางชนิดมีพิษ และบางชนิดมีเหล็กไน แต่โดยส่วนใหญ่แล้วมดไม่ได้ทำอันตรายถึงชีวิต อย่างไรก็ตามในบางกรณีสำหรับผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ หากถูกพิษของมดเช่น มดคันไฟ หรือมดตะนอย อาจทำให้เกิดการอักเสบ หรือปวดแสบปวดร้อน และกลายเป็นปุ่มบวมโต ในบางกรณีที่แพ้มากอาจทำให้ถึงแก่ชีวิตได้

When facing ants issue in my home, what should I do to rid of them?

  • เมื่อพบปัญหามดภายในอาคารบ้านเรือน จำเป็นที่จะต้องรู้ว่ามดที่พบเป็นมดสายพันธุ์อะไร เนื่องจากมดแต่ละสายพันธุ์ก็จะมีประเภทอาหารที่โปรดปรานต่างกัน และมีแหล่งหลบซ่อนที่แตกต่างกัน เช่น มดบางสายพันธุ์อาจติดมากับผลไม้ หากแยกผลไม้ออกปัญหามดก็จะหายไปด้วย เป็นต้น
  • ไวโรแคร์ไม่แนะนำให้ลูกค้าทำการกำจัดเองเพราะอาจจะก่อนให้เกิดปัญหาลุกลามมากขึ้น สิ่งที่ลูกค้าทำได้คือกีดกัน ลดแหล่งหาอาหารที่มดสามารถเข้าถึงได้ เช่นใส่ถาดรองน้ำบริเวณขาโต๊ะป้องกันไม่ให้มดขึ้น หรือซื้อแผ่นรองชามที่กันมด เป็นต้น

How to prevent ant infestation

There are several ways you can protect your home from ants’ infestation including

  • Placing a water bowl under each cupboard leg, to cut down ants’ access to food source.
  • Using vinegar mixed with water, wipe down the in infested areas or where you have seen the ants walking to eliminate ant’s pheromone.

Why ants always come in rainy season?

เป็นที่สังเกตว่า ในช่วงฤดูฝนมักพบมดเข้ามาภายในอาคารบ้านเรือนมากขึ้น มดที่ปกติอยู่นอกบ้าน อาศัยตามสวน ตามต้นไม้ก็จะเริ่มอพยพเข้ามาหาอาหารเพิ่มเติมภายในอาคารบ้านเรือน พฤติกรรมเหล่านี้มีสาเหตุมาจากการที่เกสรดอกไม้ที่อยู่ภายนอกถูกชะล้างด้วยน้ำฝน ทำให้อาหารของมดลดลงในช่วงหน้าฝนและต้องหาอาหารในพื้นที่อื่นๆ ด้วย ซึ่งหนึ่งในพื้นที่ๆ ใกล้เคียงของมันก็คือบ้านพักอาศัยของมนุษย์นั่นเอง

Success Stories from our Team

Pharaoh Ants

ที่บ้านของลูกค้าไวโรแคร์หลังหนึ่ง เมื่อทีมงานเข้าบริการครั้งแรกได้ทำการเข้าบริการตามมาตรฐานปกติ แต่ปัญหามดยังไม่หาย เมื่อทีมงานเข้าไปติดตามผลอีกครั้งพบว่าเป็นสายพันธุ์ฟาโรห์ ซึ่งไม่สามารถใช้เหยื่อล่อได้ ซึ่งหากใช้ผลิตภัณฑ์ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์ไล่แมลง ทำให้มดแตกรังและกระจายตัวลุกลามไปเรื่อยๆ ทีมงานของเราจึงทำการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อตรวจหารัง และพบว่ารังอยู่ที่เสาปูนชั้น 1 จึงทำการสเปรย์ตามรังที่พบ หลังจากนั้น 2-3 วัน ลูกค้าแจ้งผลว่าพบซากมดตกมาตายราว 100 ตัวทุกวัน เป็นเวลานานราว 1 อาทิตย์ หลังจากนั้นก็ไม่พบปัญหามดอีก

Ants in the playground

มีลูกค้าของเราที่เป็นโรงเรียนเด็กเล็ก มีปัญหามดตามสนามเด็กเล่น ทำให้เด็กๆ ไม่สามารถใช้เครื่องเล่นได้ เดือดร้อนมากๆ ลูกค้าได้รู้จักไวโรแคร์ผ่านคนแนะนำ จึงได้ลองติดต่อมาและขอให้เราเข้าบริการ หลังจากการเข้าสำรวจและนัดหมายแล้ว ทีมงานได้เข้าบริการตามมาตรฐานของไวโรแคร์ หลังจากนั้น ลูกค้าฟีดแบคกลับมาว่าไม่พบมดอีก ปัญหาจบหลังจากเข้าบริการภายใน 7 วัน

Read More

previous icon
next icon

"I used to have small cockroaches in the apartment. They lived in drawers and cupboard. The juristic offers pest control service, too, and they come into solve our cockroach problems. The problem still exists. My girlfriend called Virocare. The team arrived and inspected our place. They told us the problems we were experiencing. They found eggs; cockroaches’ egg and the younger generation cockroaches that probably just hatched. After the first service treatment, the number of cockroaches reduced significantly. The service team puts several cockroaches traps in our apartment to check the pest population. These traps, we also used before they carried out service. They were always full with roaches. After the treatment, we saw the difference this time. We found the number was far less than what we had encounter. The big ones still existed, but in a much less number, less than 5 (from more than 20). The team came in once more for a follow up session. After that our apartment was roaches-free. Since we chose one-time service, after the follow up session, we still use the roaches trap to keep our eyes on them. Surprisingly, they didn’t come back. We were very happy with the outcome."

Khun Play

Get in Touch Today

Using products from supermarket may cause the spread of ants of some species. A pest control provider is recommend for such task. Should you encounter ant problems right now, Virocare is more than willing to assist you.
FREE Consultation
en_GBEnglish