virocare logo
รับคำปรึกษาฟรี
ปลวก

ปลวก

ปลวกคืออะไร

ปลวกคือแมลงที่กินเซลลูโลสเป็นอาหาร ซึ่งโดยมากเซลลูโลสเป็นสารที่พบตาม ไม้ กระดาษ ฝ้ายิปซัม ต้นไม้ ไม้ค้ำยันต้นไม้ เป็นต้น ดังนั้นจึงก่อให้เกิดปัญหาใหญ่ต่อมนุษย์ เพราะเรามักต้องพบกับปัญหาปลวกกินบ้านนั่นเอง

วรรณะปลวกจะแบ่งเป็น

 1. ปลวกราชินี มีหน้าที่ในการฟักไข่และพ่นฟีโรโมนเพื่อกำหนดวรรณะของประชากรปลวก
 2. ปลวกงาน เป็นลำดับขั้นวรรณะที่เป็นอันตรายต่อสิ่งปลูกสร้างที่สุด เนื่องจากเป็นวรรณะที่ทำหน้าที่หาอาหารเพื่อนำมาเลี้ยงปลวกทั้งรัง ปลวกงานเป็นวรรณะที่จะคอยสร้างทางเดินดิน ทางเดินดินนี้จะถูกใช้สำหรับการออกหาแหล่งอาหารและลำเลียงอาหาร ดังนั้นเมื่อสะกิดทางเดินดินที่ยังมีความชื้น หรือมีกิจกรรมใดๆ ของปลวก ก็มักจะพบตัวปลวกงานนี้อยู่ในทางเดินดินดังกล่าว ปลวกงานมีลักษณะเป็นแมลงสีขาว เดินได้อย่างรวดเร็ว
 3. ปลวกทหาร มีหน้าที่ปกป้องรัง เวลาที่มีศัตรูรุกราน กรณีที่รังใกล้ล่มสลายแล้ว ตามทางเดินปลวกเมื่อถูกสะกิดจะพบปลวกทหารเดินอยู่โดยปราศจากปลวกงาน ปลวกทหารมีลำตัวสีขาว แต่ส่วนหัวจะมีสีส้มและมีเขี้ยวที่ยื่นออกมาอย่างชัดเจน หัวมักจะมีขนาดใหญ่กว่าตัว
 4. แมลงเม่า เป็นวรรณะสืบพันธุ์ที่เตรียมออกไปขยายรัง พวกมันชอบแสงไฟ เมื่อสลัดปีกแล้วจะจับคู่กันและหาสถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมเพื่อสร้างรัง หากสลัดปีกแล้วไม่สามารถจับคู่ได้ หรือไม่สามารถหาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการสร้างรังได้ แมลงเม่าจะตายภายในชั่วระยะข้ามคืน

ปลวกที่พบบ่อยตามบ้านเรือนในประเทศไทย

 • ปลวกใต้ดิน
 • ปลวกไม้แห้ง
 • ปลวกไม้ชื้น

ปลวกใต้ดิน

รังของปลวกใต้ดินมักจะมีแหล่งอาหารมากกว่าหนึ่งจุด โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีจำนวนประชากรประมาณ 500,000 ตัวภายในรัง ในบางสายพันธุ์มีนางพญาทำหน้าที่วางไข่เป็นหลัก บางสายพันธุ์มีวรรณะสืบพันธุ์รองร่วมวางไข่ด้วย ปลวกใต้ดินมีพฤติกรรมสำคัญหลักๆ ดังนี้

 • การสร้างทางเดิน ปลวกใต้ดินจะสร้างทางเดินในการเคลื่อนที่ไปหาอาหาร โดยทางเดินนี้จะมีลักษณะคล้ายอุโมงค์ดิน อุโมงค์เหล่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยปลวกงาน โดยใช้ดิน ของเสียต่างๆ จากตัวปลวกงานเองเป็นส่วนประกอบในการสร้าง โดยวรรณะปลวกงานเหล่านี้สามารถสร้างและ/หรือซ่อมแซมทางเดินดินได้เฉลี่ย 3 ซม. ต่อชั่วโมง
 • การหาอาหาร การค้นหาแหล่งอาหารเป็นกิจกรรมหลักของรังปลวก โดยจะมีปลวกงานเป็นตัวทำหน้าที่เชื่อมต่อพื้นที่ในรังด้วยการสร้างอุโมงค์ทางเดินเพื่อหาแหล่งอาหาร เมื่อพบแหล่งอาหารแล้ว เหล่าปลวกงานก็จะพากันเดินตามอุโมงค์ไปยังแหล่งอาหาร โดยทางเดินนี้จะขยายไปรอบๆ แหล่งอาหารจนกระทั่งพบอาหาร
 • การส่งต่ออาหาร ปลวกใต้ดินมีการส่งต่ออาหารและเอนไซม์ช่วยย่อยทางปากต่อปากหรือทวารสู่ปาก
 • การทำความสะอาด ปลวกงานเป็นวรรณะที่จะดูแลทำความสะอาดให้กันและกันเพื่อจัดการเอาจุลชีพต่างๆ ออกจากตัว และเพื่อทิ้งกลิ่นฟีโรโมนของรังไว้บนตัวกันและกัน
 • แมลงเม่า จะออกบินเพื่อสร้างรังใหม่ทุกๆ 1-2 ปี โดยวรรณะสืบพันธุ์ หรือแมลงเม่านี้จะจับคู่กับวรรณะสืบพันธุ์จากรังอื่นเพื่อทำการสร้างรังใหม่

ปลวกใต้ดินมีการสร้างรังใหม่โดยการ:

 • การออกหาคู่ เป็นการปล่อยแมลงเม่า หรือวรรณะสืบพันธุ์กลุ่มใหญ่ออกจากรังเพื่อจับคู่กับวรรณะสืบพันธุ์จากรังอื่น เพื่อสร้างรังใหม่ เมื่อจับคู่กันแล้ว แมลงเม่าจะสลัดปีกลงดินและเริ่มสร้างรัง พร้อมผลิตไข่ชุดแรกทันที อย่างไรก็ตามการจับคู่สร้างรังไม่ได้ประสบความสำเร็จง่ายๆ เพราะนอกจากแมลงเม่าจะต้องจับคู่กันได้แล้ว พวกมันยังต้องหาดินหรือแหล่งที่จะสร้างรังอันเหมาะสมทั้งสภาพภูมิอากาศ ความชื้น และปัจจัยอาหาร
 • การแตกรังย่อย ในบางครั้ง อาจพบรังปลวกมากกว่าหนึ่งรังในพื้นที่เดียวกัน ซึ่งอาจเป็นการแตกรังย่อยออกมา เนื่องจากเป็นวิธีการที่ทำได้อย่างรวดเร็ว โดยจะเกิดขึ้นเมื่อรังขยายจนกลายเป็นรังใหญ่ ครอบคลุมอาณาเขตพื้นที่เป็นวงกว้างแล้ว ปลวกงานอาจทำการแตกรังและสร้างรังย่อย โดยการนำปลวกวรรณะสืบพันธุ์สำรองไปยังรังย่อย เพื่อทำการสร้างไข่จวบจนกระทั่งกลายเป็นรังใหม่และตัดขาดรังหลักอย่างสมบูรณ์
 • การสร้างรังในอาคารชุด อพาร์ตเมนท์ และตึกสูงต่างๆ โดยอาคารเหล่านี้ อาจเป็นแหล่งที่ปลวกสามารถสร้างรังได้โดยปราศจากดิน หากภายในอาคาร  ห้องชุด หรือโครงสร้างมีแหล่งอาหาร ความชื้น และซากไม้ที่รองรับการสร้างรังอย่างครบครัน เช่น ห้องชุดที่มีน้ำรั่วน้ำซึมในจุดอับเป็นประจำ รวมทั้งเป็นแหล่งที่เก็บกล่องเอกสาร หรือหนังสือไว้โดยไม่มีการนำออกไปใช้ ดังนั้นเมื่อมีแมลงเม่าจับคู่กัน พื้นที่ดังกล่าวจะกลายเป็นสภาพแวดล้อมชั้นดีที่จะสามารถพร้อมให้ปลวกสร้างรังใหม่ได้อย่างอุดมสมบูรณ์ เป็นต้น

การกินไม้: จากการศึกษาพฤติกรรมของปลวกในสภาวะที่ปราศจากตัวเลือกทางอาหารอื่นๆ ปลวก 60,000 ตัวสามารถกินไม้ได้ 6 กรัมต่อวัน ซึ่งเท่ากับแผ่นไม้ขนาด 50*5*10 ซม. หมดภายใน 5 เดือน รังที่ใหญ่เต็มที่แล้วสามารถกินไม้ขนาด 50*5*10 ซม. หมดภายใน 15 วัน

ปลวกไม้แห้ง

ปลวกไม้แห้งจะไม่อาศัยอยู่ในดินหรือต้องการดินเพื่อการดำรงชีวิต โดยรังปลวกไม้แห้งจะมีขนาดเล็กกว่าปลวกใต้ดินมาก และมีพฤติกรรมการกินน้อย รังปลวกไม้แห้งที่มีประชากรราว 1,000 ตัว จะมีอัตราการกินไม้อยู่ที่ 500 กรัม ต่อปีเท่านั้น

ปลวกไม้แห้งจะทิ้งมูลไว้เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงการเข้าทำลาย โดยพวกมันมักจะทิ้งมูลเหล่านี้ไว้ตามรูที่มันกินอาหาร ซึ่งสีของมูลเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับสีของไม้ที่ถูกทำลาย และจะมีลักษณะเป็นก้อนหกเหลี่ยม

การสร้างรังใหม่ของปลวกไม้แห้ง จะมีขึ้นเมื่อเกิดการจับคู่ของวรรณะสืบพันธุ์กับวรรณะสืบพันธุ์ของรังอื่น โดยเมื่อจับคู่แล้ว นางพญาและราชาปลวกจะช่วยกันหาแหล่งพื้นที่เพื่อเจาะเข้าไปในเนื้อไม้ ส่วนมากการทำลายจะเป็นไปอย่างเงียบๆ ไม่ได้เป็นที่สังเกตของผู้พักอาศัยในอาคารบ้านเรือน เนื่องจากปลวกไม้แห้งไม่มีการสร้างทางเดินเหมือนปลวกใต้ดิน การทำลายไม้นี้อาจเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องในกรณีที่ไม้วางเรียงติดต่อกัน เช่น เฟอร์นิเจอร์ที่จัดชิดกัน กองไม้ที่วางรวมกัน เป็นต้น

กรณีที่มีการนำชิ้นส่วนที่มีปลวกไม้แห้งอาศัยอยู่ย้ายไปวางที่อื่นที่มีไม้ ปลวกไม้แห้งก็สามารถกัดกินไม้ในบริเวณใหม่ได้ด้วย

ปลวกไม้ชื้น

คล้ายคลึงกับปลวกไม้แห้ง คือปลวกไม้ชื้นไม่จำเป็นต้องดำรงชีวิตอยู่กับดิน มีขนาดรังค่อนข้างเล็ก ประชากรอาจมีเพียง 2,000  ตัวต่อรังโดยประมาณ มักพบได้ตามไม้ชื้นไม้เปียก

เช่นเดียวกับปลวกไม้แห้ง ปลวกไม้ชื้นจะทิ้งมูลไว้เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงการเข้าทำลายของมันตามรูที่มันกัดกิน สีมูลก็จะขึ้นอยู่กับสีไม้ที่เข้าทำลาย มูลของมันจะอยู่ในไม้บริเวณรูที่มันกัดกิน แต่บางครั้งปลวกไม้ชื้นจะใช้มูลของมันอุดตามเนื้อไม้ที่มันกัดกิน ซึ่งเป็นจุดที่ทำให้จำแนกพวกมันออกจากปลวกไม้แห้ง

การสร้างรังใหม่: จะมีลักษณะการสร้างรังเช่นเดียวกับปลวกไม้แห้ง คือเป็นการสร้างรังอย่างเงียบๆ และตรวจจับค่อนข้างยากเนื่องจากเป็นการเจาะเข้าไปตามเนื้อไม้ ปราศจากรอยทางเดินดินให้เห็นอย่างชัดเจนแบบปลวกใต้ดิน

คำถามที่พบบ่อย

จะรู้ได้อย่างไรว่าบ้านมีปลวกแล้ว

 • คุณสามารถตรวจสอบว่าบ้านมีปลวกหรือไม่โดยการสังเกตทางเดินปลวก ซึ่งมีลักษณะเป็นเส้นดินขึ้นตามผนังหรือพื้น เพราะปลวกต้องการความชื้นในการเดินทางระหว่างรังกับแหล่งอาหาร โดยทางเดินปลวกที่ยังมีกิจกรรมการหาอาหารอยู่ ตัวทางเดินจะมีความชื้น มีลักษณะเป็นทรายเปียก และเมื่อสะกิดออกอาจพบตัวปลวกงานกำลังเดินไปมา
 • มีแมลงเม่าบินว่อนออกจากจุดๆ หนึ่งของตัวบ้านหรือบริเวณบ้านเป็นจำนวนมากกว่า 500 ตัว ซึ่งกรณีนี้มักแสดงให้เห็นถึงจุดที่อาจเป็นทางเข้าออกของรัง

บ้านมีแมลงเม่าแปลว่ามีปลวกหรือไม่

 • ไม่เสมอไป แม้ว่าแมลงเม่าจะเป็นวรรณะสืบพันธุ์ของปลวก แต่หน้าที่ของมันคือสืบพันธุ์ ไม่ใช่หาอาหาร ดังนั้น แมลงเม่าที่เข้ามาภายในบ้านมีเป้าหมายเดียวคือการสลัดปีกและจับคู่ หาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทำรัง ซึ่งสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทำรังจะต้องประกอบไปด้วย ความชื้น อาหาร ความเงียบ และความมืด เป็นต้น หากแมลงเม่าสลัดปีกแล้วแต่ไม่สามารถจับคู่ได้ หรืออาจจับคู่ได้แต่หาแหล่งทำรังไม่ได้ และไม่มีแหล่งน้ำแมลงเม่าจะตายภายใน 24 ชม.
 • ดังนั้นหากพบแมลงเม่าภายในบ้าน แต่มีจำนวนต่ำกว่า 500 ตัว และไม่ได้ออกมาจากจุดใดจุดหนึ่งภายในบ้าน หมายความว่าแมลงเม่าที่ท่านพบเป็นแมลงเม่าจากที่อื่นมาหาสถานที่ทำรังที่เหมาะสม

บ้านไม่มีปลวกต้องฉีดปลวกไหม

 • ควรฉีด เนื่องจากอายุบ้านที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีทำให้ความเสี่ยงของตัวบ้านเพิ่มขึ้น มีรอยแตกรอยแยกของดินและตัวบ้านเพิ่มขึ้น อย่างน้อยที่สุดไวโรแคร์แนะนำให้ทำการฉีดปลวกแบบอัดน้ำยาเข้าใต้บ้านและรอบบ้านปีละครั้ง

ปลวกขึ้น ต้องทำอย่างไร

 • ไม่แนะนำให้ใช้สเปรย์ที่ขายตามท้องตลาดมาฉีดเพื่อกำจัดปลวกเอง เนื่องจากส่วนใหญ่สารกำจัดแมลงที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ทั่วไปมักมีสารออกฤทธิ์เป็นสารไล่ ดังนั้นจึงมีกรณีที่ฉีดไล่ปลวกแล้วปลวกลุกลามไปยังส่วนอื่นของบ้าน จากพบปลวกจุดเดียว ท้ายที่สุดกลายเป็นความเสียหายลุกลามไปทั่วทั้งบ้าน
 • ให้ทำการติดต่อบริษัทกำจัดปลวกที่น่าเชื่อถือเพื่อทำการเข้าบริการกำจัดปลวก ในระหว่างที่รอการดำเนินการอย่าทำการใดๆ เพื่อกำจัดปลวกเอง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เข้ามาตรวจสอบจะสามารถตรวจสอบได้ว่ามีสาเหตุมาจากที่ใด

กำจัดปลวกตายยกรังต้องใช้เวลานานแค่ไหน

 • สำหรับการเจาะพื้นหรือการอัดน้ำยาเข้าท่อใต้ดินของตัวบ้านจะใช้เวลาราว 1 อาทิตย์ ขึ้นอยู่กับชนิดและประเภทของสารเคมีที่ใช้
 • สำหรับการใช้ระบบกำจัดแบบเหยื่อล่อ จะใช้เวลาตั้งแต่ 1-3 เดือน ขึ้นอยู่กับประเภทของเหยื่อพิษที่ใช้

ฉีดปลวกมีแบบไหนบ้าง

การกำจัดปลวกแบ่งได้เป็น 2 วิธี

  • ฉีดอัดน้ำยา ซึ่งสารที่ใช้กำจัดแมลงแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท
   • สารกำจัดแมลงแบบ “กำจัด” ซึ่งเป้าหมายของสารชนิดนี้คือไม่ได้ขับไล่ปลวกแต่ให้ปลวกเดินเข้ามาสัมผัสกับสารและทำให้ตาย
   • สารกำจัดแมลงแบบ “ไล่” ซึ่งเป้าหมายคือเพื่อเปลี่ยนทิศทางในการหากินของปลวกไม่ให้เข้ามาในพื้นที่ที่ต้องการป้องกัน
  • การใช้ระบบกำจัดแบบเหยื่อล่อ
   • เหยื่อกำจัดปลวก เป็นสารเคมีที่ไม่มีผลกระทบต่อสมาชิกภายในบ้าน มีความปลอดภัยสูง เพราะเป็นสารเคมีที่มีผลเฉพาะปลวกเท่านั้น

ระบบเหยื่อ และระบบฉีดพ่นแบบไหนดีกว่ากัน?

ไวโรแคร์ยึดที่เป้าหมายในความต้องการของลูกค้าและสภาพหน้างานเป็นหลัก ทั้งสองวิธีมีทั้งข้อดี และข้อเสียที่แตกต่างกัน และเหมาะในการใช้ตามสภาพหน้างานที่ไม่เหมือนกัน

  • ระบบเหยื่อ เป้าหมายของระบบเหยื่อคือเพื่อ “ดักจับ” หากพบเห็นปลวกแล้วจึงกำจัด
   • ข้อดีของระบบเหยื่อคือ มีการปนเปื้อนน้อย ใช้สารเคมีน้อย และยังจับต้องได้ หากลูกค้ากลัวว่ามีปลวกก็สามารถเปิดตามสถานีตรวจเช็คได้เอง
   • ข้อเสียของระบบเหยื่อคือ 1) จะต้องรอให้มีปัญหาก่อนจึงจะเริ่มทำการกำจัด จะต้องมีการเข้าทำลายของปลวกก่อนจึงจะเริ่มกำจัดได้ 2) เป็นระบบที่ป้องกันภายนอกอย่างเดียว ไม่สามารถป้องกันใต้อาคารหรือภายในบ้านได้
  • ระบบฉีดพ่น เป้าหมายของระบบฉีดพ่นคือ “กำจัด” หรือ “ไล่” ไม่ให้ปลวกเข้ามาภายในพื้นที่
   • ข้อดีของระบบฉีดพ่นคือ ป้องกัน/กำจัดก่อนมีปัญหา และเป็นระบบที่จัดการได้ทุกพื้นที่ไม่ใช่เพียงแค่ภายนอก
   • ข้อเสียคือ อาจมีการปนเปื้อนมากหากปฏิบัติงานอย่างไม่มีมาตรฐาน และเป็นระบบที่ต้องพึ่งพาความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่ที่เข้าบริการสูง

ป้องกันปลวกอย่างไร

 • ไม่วางกองไม้ติดอาคาร
 • ทำการตรวจสอบและซ่อมแซมจุดที่มีน้ำรั่วซึมอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการซ่อมแซมยาแนวตามห้องน้ำและระเบียง
 • สำหรับการจัดเก็บเอกสารที่ไม่ได้ใช้งานบ่อย ควรจัดเก็บในกล่องพลาสติก
 • กล่องกระดาษที่จำเป็นต้องเก็บไว้ ควรวางให้ห่างจากขอบมุมห้องเล็กน้อย

เรื่องเล่าจากทีมงาน

มายังไง

ทีมงานได้รับแจ้งพบปลวกในห้องชุด ซึ่งลูกค้าข้องใจมากว่าปลวกมาจากไหน มาได้อย่างไร เนื่องจากห้องชุดของลูกค้าอยู่ชั้นสูง ซึ่งโดยมากปลวกมักขึ้นมาจากใต้ดิน เมื่อทีมงานเข้าไปสำรวจเบื้องต้นพบการกัดกินตามขอบบัวห้องเสียหาย กินลามจากห้องโถงมายังตู้ครัว เมื่อสำรวจอย่างละเอียดจึงพบว่ามีกระถางต้นไม้ที่ระเบียง และเป็นจุดที่ปลวกลงไปสร้างรัง ทีมงานจึงทำการสเปรย์กำจัดปลวกที่กระถางต้นไม้ และทรีตเมนท์ตามขอบบัว ลูกค้ารับบริการเป็นแบบเหมาครั้ง (ครั้งเดียวจบ) เมื่อเข้าตรวจเช็คในรอบติดตามผล ไม่พบปัญหาปลวกอีก

ปลวกเรื้อรัง

ลูกค้าท่านหนึ่ง มีปัญหาปลวกเรื้อรัง ขึ้นแล้วขึ้นอีกไม่จบสิ้น สอบถามเบื้องต้นจึงได้ทราบว่าลูกค้าทำสัญญากับผู้ให้บริการก่อนหน้าเป็นสัญญา 3 ปีมีการอัดน้ำยาครั้งแรกของสัญญาเพียงครั้งเดียว หลังจากนั้นในรอบบริการถัดๆ ไปจะเป็นการตรวจเช็คปลวกเท่านั้น เมื่อพบปัญหาจะเข้าบริการเฉพาะจุดให้ ลูกค้าแจ้งว่าเมื่อถึงรอบในการตรวจเช็ค ผู้ให้บริการรายนั้นจะใช้เวลาตรวจเพียงเล็กน้อย เมื่อลูกค้าแจ้งพบปลวกก็จะเข้ามาทำจุดที่พบปัญหาแล้วก็ไป พอลูกค้ามีปัญหาอีก ก็เข้ามาทำให้ใหม่ เป็นแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนลูกค้าเหนื่อยหน่ายรำคาญใจ ลูกค้าจึงมองหาผู้ให้บริการรายใหม่
ไวโรแคร์ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าให้เข้าไปแก้ปัญหาปลวก โดยลูกค้าตัดสินใจทำสัญญารายปี อายุสัญญา 1 ปี และมีการอัดน้ำยาให้ทุกปี ในการเข้าบริการเป็นการทรีตเมนท์ภายในบ้านของลูกค้าเพื่อทำการป้องกันปัญหาปลวกเชิงรุก ไม่รอให้พบปัญหาก่อนจึงค่อยทำทรีตเมนท์ ลูกค้าไม่พบปัญหาปลวกกวนใจอีก และยังเป็นลูกค้าที่น่ารักสำหรับไวโรแคร์จนถึงปัจจุบัน

ปลวกในตึกสูง

ลูกค้าโรงแรมแจ้งเข้ามาว่าพบปัญหาแมลงเม่าในห้อง Penthouse ซึ่งมีการเข้ามาเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง จนลูกค้าที่ใช้บริการโรงแรมเริ่มไม่พอใจ ทางโรงแรมจึงขอให้ไวโรแคร์เข้าตรวจสอบ
เมื่อทีมงานเข้าไปตรวจเช็คพบว่าเหนือขึ้นไปจากห้องชุดนี้มีสปอตไลท์ส่องสว่างสำหรับพื้นที่ส่วนกลาง ทำให้เป็นจุดที่ดึงดูดแมลงเม่าได้จำนวนมาก อย่างไรก็ตามความสงสัยของทางโรงแรมคือทางเข้าของแมลงเม่าคือทางไหน เนื่องจากประตูหน้าต่างถูกปิดไว้หมด ไม่มีทางที่แมลงเม่าจะเข้ามาได้ แต่ทีมงานได้แจ้งความคาดการณ์ไว้ว่าน่าจะมาจากทางฝ้าเพดาน จึงขอให้ทางฝ่ายช่างทำการกรีดฝ้าเพื่อตรวจสอบ เมื่อได้รับการอนุมัติจากทางฝ่ายแม่บ้าน ทางฝ่ายช่างของโรงแรมจึงทำการกรีดฝ้าออก เมื่อกรีดฝ้าและยกฝ้าออก ปรากฏว่ามีปีกแมลงเม่าตกลงมาจำนวนมาก และตรวจสอบจึงพบว่าใต้ฝ้านั่นมีช่องระหว่างอลูมิเนียมคอมโพสิท ทำให้แมลงเม่าสามารถเข้าทางช่องนั้นได้

ทีมงานจึงแนะนำให้ทำการปิดช่องดังกล่าวจึงสามารถช่วยแก้ไขปัญหาให้กับทางลูกค้าได้ ทางฝ่ายแม่บ้านของโรงแรมพึงพอใจ และลูกค้าที่เข้าใช้บริการก็ไม่มีปัญหารบกวนใจเพราะแมลงเม่าอีก

อ่านต่อ

previous icon
next icon

"เคยมีปัญหาแมลงสาบในคอนโดมิเนียม เป็นแมลงสาบตัวเล็กๆ ที่อยู่ตามตู้เก็บของ ซึ่งทางคอนโดก็มาฉีดให้แต่ปัญหายังไม่หายไป แฟนเลยจัดการเรียกให้ทางบริษัทฯ เข้ามาดูแล ซึ่งพอทีมงานเข้ามาก็ตรวจสอบพื้นที่ แล้วก็แจ้งว่าปัญหาที่เราเจอมีอะไรบ้าง ซึ่งเขาบอกว่ามีทั้งลูกแมลงสาบ ไข่แมลงสาบเต็มไปหมด หลังจากเข้าบริการในครั้งแรก แมลงสาบลดลง ที่รู้เพราะเขามีการวางบ้านดักแมลงสาบเพื่อตรวจเช็คจำนวน ซึ่งตัวเรามีวางอยู่แล้ว มีแมลงสาบติดตลอด แต่มันไม่เคยลดจำนวนลงเลย พอหลังจากเข้าบริการจากที่เจอติดหลายสิบตัวก็จะเหลือแค่ตัวลูกเล็กๆ น้อย ตัวใหญ่ๆ เหลือน้อยมากๆ ไม่น่าจะถึงห้าตัว หลังจากรอบติดตามผล แมลงสาบลดลงจนแทบไม่เจอเลย ยังมีเหลือแค่ตัวลูกตัวสองตัวที่เหมือนยังตกค้างอยู่ เรารับบริการเป็นรายครั้ง หลังรอบติดตามผลแล้ว เราก็ยังซื้อบ้านดักมาวางตามจุดเดิมเพื่อตรวจเช็คต่อ ก็ไม่พบมีการติดเพิ่มแล้ว ประทับใจการให้บริการที่เห็นผล ไม่เลอะเทอะ และบริการที่ตรงจุด "

คุณปลาย

ติดต่อเราเพื่อขอรับคำปรึกษาฟรี

ให้เราเข้าไปสำรวจเพื่อวินิจฉัยว่าบ้านลูกค้าดีกว่าว่าควรจะใช้ระบบแบบไหนถึงจะเหมาะสมที่สุด ทางบริษัทมีการอบรมพนักงาน มีความเชี่ยวชาญเพื่อทำให้ปัญหาที่ลูกค้าพบจบได้
รับคำปรึกษาฟรี
thThai